Πιστοποίηση

Η εταιρεία διαθέτει τμήμα ποιότητας ενώ υιοθέτησε το νέο Διεθνές Πρότυπο EN ISO 22000:2005 και πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005.