Συσκευασίες φακέλων

Συσκευασία φακέλου 1 kgl.
Συσκευασία φακέλου 1 kg.
 

Συσκευασία φακέλου 230 gr.
Συσκευασία φακέλου 230 gr.


Συσκευασία φακέλου 180 gr.
Συσκευασία φακέλου 180 gr.

Συσκευασία φακέλου 100 gr.
Συσκευασία φακέλου 100 gr.


Συσκευασία Vacuum 3 & 5 κιλών